Nasze zaplecze - platformy do wynajęcia Ołomuniec


system dyspozytorski 24/7

Abyœmy na zapotrzebowania klientów mogli reagować elastycznie i efektywnie, wypożyczalnia platform posiada własne zaplecze logistyczne. Podstawš jest telefoniczny system dyspozytorski działajšcy w systemie 24/7 (24 godziny 7 dni w tygodniu) do koordynacji wynajmu, przewozu platform i serwisu.

HOT-LINE: +420 777 99 19 19

własny transport

Przewóz zapewniamy własnym samochodem ciężarowym z wyszkolonym technikiem. Przekazujšc platformę klientowi technik przeprowadzi podstawowe szkolenie obsługi i odpowie na jakiekolwiek pytania dotyczšce pracy z platformš. Czas przystawienia platformy i jej odwozu można uzgodnić operatywnie według potrzeb klienta.

serwis formš wymiany

Serwis platform odbywa się formš wymiany u klienta. Dzięki własnemu transportowi wyraŸnie skraca się czas naprawy. Proste naprawy i wymianę akumulatorów przeprowadza na miejscu wyszkolony technik serwisowy.


przechowywanie

Większoœć platform, które nie sš u klientów, przechowujemy w krytej hali. W ten sposób jest zapewniona ochrona przed czynnikami atmosferycznymi. Platformy sš na bieżšco utrzymywane, jest przeprowadzana kontrola stanu, uzupełnianie płynów eksploatacyjnych i ładowanie akumulatorów. W każdej chwili sš gotowe do użycia.
M/S Elektro CZ s. r. o., Přerovská 39, 783 71 Olomouc - Rep. Czeska Zamówienia: +420 585 751 666, +420 777 991 919

Platformy Ołomuniec   

Platformy do wynajęcia Ołomuniec   

wypożyczalnia podnoœnikowych platform roboczych w Ołomuńcu


Kamery a kamerové systémy Olomouc, Webdesign STUDIO VIRTUALIS, Wypożyczalnia rusztowań CIKRYT s.r.o., Links